Vårt vårdhem erbjuder boendeservice och dagverksamhet för utvecklingshämmade

Villa Sipriina är ett privat vårdhem i Kyrkslätt som tillhandahåller boendeservice dygnet runt och dagverksamhet för vuxna utvecklingshämmade.

Hos oss får var och en individuell omsorg och helhetsinriktad vård i en trygg och hemlik miljö. Vi erbjuder en lugn omgivning, trivsamma lokaler och mångsidiga hobbymöjligheter i Kyrkslätt.

Vårt mål är att upprätthålla och främja de boendes funktionsförmåga, stödja ett självständigt liv i vardagen och främja anpassningen till samhället. Vår målinriktade verksamhet grundar sig alltid på en individuell service- och rehabiliteringsplan som görs upp för var och en i samarbete mellan den boende, personalen och anhöriga.

Villa Sipriina är tvåspråkigt, personalen betjänar med andra ord på både finska och svenska.

Välkommen att bo hos oss och delta i dagverksamheten,
Anu Harttunen-Rytkönen